Tags: dụng cụ cầm tay jonessway

Kìm đai xiết chuyên dụng tháo lọc dầu AI050131

Kìm đai xiết chuyên dụng tháo lọc dầu AI050131

Dây cáp+đầu kẹp nối ắc quy 500MP AR040016

Dây cáp+đầu kẹp nối ắc quy 500MP AR040016

Khẩu tháo bugi 3/8”-16mm S17H3116

Khẩu tháo bugi 3/8”-16mm S17H3116

Thiết bị kiểm tra dung dịch AE300154

Thiết bị kiểm tra dung dịch AE300154

Vam giật tháo trục láp trước và sau của xe AE310014

Vam giật tháo trục láp trước và sau của xe AE310014

Vam giật AE310016

Vam giật AE310016

Bộ búa đục đột

Bộ búa Sắt/Nhựa và 13 đột/đục sắt M09513SP

Bộ kim cơ khí 03 chiếc P018SP​

Bộ kim cơ khí 03 chiếc P018SP​

Kìm chết 10 inch P32M10A

Kìm chết 10 inch P32M10A

Bộ cờ lê 1 đầu mở, 1 đầu tròng 10 chi tiết + thước đo dây W264210ST

Bộ cờ lê 1 đầu chòng W264210ST

icon up top
0989.859.948