Tags: dụng cụ cầm tay

Bộ vam bánh răng kiểu tách/đĩa chặn 2 chiếc kết hợp AE310005

Bộ vam bánh răng kiểu tách/đĩa chặn 2 chiếc kết hợp

Êto 125mm C-A10

Êto 125mm C-A10

Bộ kim cơ khí 03 chiếc P018SP​

Bộ kim cơ khí 03 chiếc P018SP​

Bộ kim cơ khí 03 chiếc P0803SP

Bộ kim cơ khí 03 chiếc P0803SP

Mỏ lết chống trượt độ mở 10 inch W27AT10

Mỏ lết chống trượt độ mở 10 inch W27AT10

Mỏ lết thường, độ mở 34mm W27AS12

Mỏ lết thường, độ mở 34mm W27AS12

Bộ cờ lê 1 đầu mở, 1 đầu tròng 10 chi tiết + thước đo dây W264210ST

Bộ cờ lê 1 đầu chòng W264210ST

Bộ cờ lê bánh cóc 72 răng đầu tròng 10 chi tiết W45110S

Bộ cờ lê bánh cóc 72 răng đầu tròng 10 chi tiết W45110S

Bộ cờ lê bánh cóc 72 răng 18 chiếc đầu tròng W45117S

Bộ cờ lê bánh cóc 72 răng 18 chiếc đầu tròng W45117S

Bộ vam giật tháo cabi/bặc lót trong và ngoài kết hợp AE310008

Bộ vam giật tháo cabi/bặc lót trong và ngoài kết hợp AE310008

icon up top
0989.859.948